Δευτέρα, 10 Μαρτίου 2014

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ


Μια εργασία των μαθητών της Α΄Γυμνασίου! Δείτε την εδώ


ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ … ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ

ΝΕΣΤΟΡΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΕ02
ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ … ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ:
 ΔΥΟ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ - ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
25 ΜΑΘΗΤΕΣ ( 5 ΟΜΑΔΕΣ – 5 ΜΑΘΗΤΕΣ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ)
ΣΚΟΠΟΙ: 
·         Η γνωριμία με το φυσικό και το ανθρωπογενές – αστικό περιβάλλον της πόλης μας, 
·         η καλλιέργεια  θετικών στάσεων  απέναντι στην αρμονική συνύπαρξη των  εννοιών του περιβάλλοντος  και του πολιτισμού και
·         η πραγματοποίηση δράσεων για τη βελτίωση της εικόνας της πόλης μας στους τομείς:
 της καθαριότητας, της ανακύκλωσης, του κυκλοφοριακού, της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και της ανάδειξης των πολιτιστικών χώρων της πόλης μας.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ
·         Η εγγύτητα και η αμεσότητα των επιμέρους θεμάτων με την καθημερινότητα των μαθητών μας,
·         η παιδαγωγική αξία των σχετικών θεμάτων (καθαριότητα, ανακύκλωση, προστασία του φυσικού και του πολιτιστικού περιβάλλοντος, η δημιουργία καλύτερων συνθηκών ζωής, η ανάδειξη της αξίας της ατομικής και συλλογικής ευθύνης),
·         η δυνατότητα βιωματικής προσέγγισης των θεμάτων,
·         η ‘έξοδος’ του σχολείου στην ευρύτερη κοινωνία με παρεμβατικές και αποτελεσματικές δράσεις,
·          η διαθεματική αξιοποίηση του προγράμματος και η σύνδεσή του με γνωστικά αντικείμενα του Αναλυτικού Προγράμματος όπως:
η Γλωσσική διδασκαλία, μέσω της δημιουργίας ερωτηματολογίων και συνεντεύξεων,
 η Τοπική Ιστορία,  μέσω της ανάδειξης των πολιτιστικών μνημείων,
τα Εικαστικά με τη δημιουργία αφίσας , κόμικς  και animation,
οι Τεχνολογίες Πληροφορίας Επικοινωνιών με τη δημιουργία ιστολογίου για την προβολή και την αλληλεπίδραση του προγράμματος με την ευρύτερη κοινωνία,
·       η ανάπτυξη και η ανάδειξη της πολύπλευρης δημιουργικότητας  των μαθητών μας και
·       η  θετική διοχέτευση και αξιοποίηση της αστείρευτης ενέργειάς τους.

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΘΕΜΑΤΑ
1.       Η καθαριότητα στο σχολείο, στη γειτονιά, στο πάρκο, στην πόλη μας.
2.      Η ανακύκλωση διαπίστωση της κατάστασης, διαμόρφωση θετικής στάσης στο άμεσο περιβάλλον και δημιουργία σταθμού ανακύκλωσης στο σχολείο,
3.      Το κυκλοφοριακό,  πεζόδρομοι, ποδηλατόδρομοι, ποιότητα ζωής των κατοίκων,
4.      Το  φυσικό περιβάλλον  της πόλης μας και η προστασία του,
5.      Η πολιτιστική μας κληρονομιά και η ανάδειξή της.
ΣΤΟΧΟΙ /ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
·         Οι μαθητές μας να γνωρίσουν ουσιαστικά την πόλη, τη γειτονιά, το σχολείο τους,
·         να γνωρίσουν την ιστορία και τον πολιτισμό της πόλης τους,
·         να κατανοήσουν την αλληλεπίδραση του φυσικού και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος  καθώς και την αναγκαιότητα  της αρμονικής – συνύπαρξής τους,
·         να αναπτύξουν τις δημιουργικές τους ικανότητες με  πολυτροπικές δράσεις  για την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση συμμαθητών,  εκπαιδευτικών, γονιών, δημοτών,
·         να αποκτήσουν δεξιότητες χρήσης και αξιοποίησης εργαλείων όπως τα ιστολόγια, τα ερωτηματολόγια, τα κόμικς, το animation,
·         να αναπτύξουν αίσθημα  ατομικής ευθύνης και ομαδικής συνεργασίας,
·         να αποκτήσουν μια σταθερά  θετική στάση απέναντι στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ / ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
·   Χωρισμός σε ομάδες και ανάληψη των επιμέρους πέντε θεμάτων,

1ος μήνας: Ενημέρωση για τα επιμέρους θέματα, διαπίστωση της πραγματικότητας  με  έρευνα και καταγραφή σε φωτογραφίες της υπάρχουσας κατάστασης  για το κάθε επιμέρους θέμα. Παράλληλα, με τον καθηγητή Πληροφορικής, δημιουργία του ιστολογίου του προγράμματος και ανάρτηση των ευρημάτων κάθε ομάδας . Προβολή της ύπαρξης κάδων ανακύκλωσης στην αυλή του σχολείου.
2ος μήνας: Δημιουργία, διερεύνηση και  καταγραφή των αντιλήψεων των μαθητών και των γονιών τους – σε συνεργασία με το Σύλλογο Γονέων- με σχετικό ερωτηματολόγιο 1/ ερωτηματολογιο 2, μέσο της ιστοσελίδας για το κάθε επιμέρους θέμα. Ανάρτηση των αποτελεσμάτων στο ιστολόγιο.
3ος μήνας: επίσκεψη των ομάδων στους αρμόδιους φορείς του Δήμου και της Τροχαίας με σκοπό τη διερεύνηση των προθέσεων τους για την αντιμετώπιση των προβλημάτων. Δημοσίευση των συνεντεύξεων στο ιστολόγιο.
4ος μήνας: Δημιουργία έργων ζωγραφικής, κόμικς και animation με σκοπό την έκθεση της κατάστασης και την προβολή των προτάσεων των ομάδων σε ευρύτερες ομάδες. Συγκέντρωση και δημοσίευση στο ιστολόγιο.
5ος μήνας: Δημιουργία ερωτηματολογίου αξιολόγησης του προγράμματος με σκοπό τη διερεύνηση της πιθανής αλλαγής της συμπεριφοράς των μαθητών και των οικογενειών τους. Δημιουργία αφίσας και τρίπτυχου για την προβολή των προτάσεων των ομάδων και παρουσίασή τους σε εκδήλωση στο σχολείο με την παρουσία γονέων.
6ος μήνας: Πριν  το κλείσιμο του σχολικού έτους εκδήλωση στο χώρο του σχολείου με μουσική, ομαδικά αθλήματα και τα ευρήματα κάθε ομάδας, τις προτάσεις και τις αλλαγές που προκάλεσαν στην καθημερινή ζωή των συμμαθητών και των οικογενειών τους μέσα από φωτογραφίες, κείμενα, κόμικς, ζωγραφιές κλπ.


ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΑ

·      Σύλλογος  γονέων και κηδεμόνων,
·      Σύλλογος  διδασκόντων του σχολείου, 
·      Δημοτικές υπηρεσίες καθαριότητας, ανακύκλωσης, χώρων αναψυχής της πόλης,
·      Τροχαία,
·      Πολιτιστικοί φορείς της πόλης,

·      Υπεύθυνοι Περιβαλλοντικής Εκπ/σης.