Δευτέρα, 7 Μαΐου 2018

EΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΠΕΘ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΤΗΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ

Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες,
Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές-ανανεώσεις εγγραφών-μετεγγραφές των μαθητών/τριών στα Δημόσια Λύκεια, Α΄, Β΄, Γ΄ τάξη ημερησίου και Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ τάξη εσπερινού, (ΓΕ.Λ./ΕΠΑ.Λ.) για το σχολικό έτος 2018-19 θα πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής e-εγγραφές. Προκειμένου να αποφευχθούν εγκαίρως τυχόν προβλήματα, σας επισημαίνουμε τα ακόλουθα:
 Ο κηδεμόνας που θα υποβάλει ηλεκτρονικά την αίτηση με κωδικούς ΓΓΠΣ (taxis) θα πρέπει να είναι αυτός/ή που έχει δηλωθεί ως κηδεμόνας στο σχολείο. Σε αντίθετη περίπτωση, παρακαλείστε: α. να προβείτε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να αποκτήσετε κωδικούς ΓΓΠΣ (taxis) ή β. να πραγματοποιήσετε την αλλαγή στοιχείων του κηδεμόνα άμεσα, δηλώνοντας ως κηδεμόνα τον γονέα/κηδεμόνα που διαθέτει κωδικούς ΓΓΠΣ (taxis). Η αλλαγή θα γίνει στο σχολείο όπου φοιτά τώρα ο/η μαθητής/τρια, μετά από επικοινωνία με τη σχολική μονάδα.
 Η διεύθυνση κατοικίας βάσει της οποίας θα εγγραφεί-κατανεμηθεί ο μαθητής/τρια είναι αυτή η οποία έχει δηλωθεί στο σχολείο και έχει καταχωριστεί στο πληροφοριακό σύστημα Myschool. Σε περίπτωση που δεν κατοικείτε πλέον στην ίδια διεύθυνση, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε για την αλλαγή με τη σχολική μονάδα όπου φοιτά τώρα ο/η μαθητής/τρια και να προσκομίσετε τα σχετικά δικαιολογητικά που θα σας ζητήσουν.
 Η ακριβής ημερομηνία γέννησης του/της μαθητή/τριας είναι αυτή η οποία έχει ήδη δηλωθεί στο σχολείο και έχει καταχωριστεί στο πληροφοριακό σύστημα Myschool. Αν υπάρχει θέμα διόρθωσης, παρακαλείστε να την πραγματοποιήσετε άμεσα στο σχολείο όπου φοιτά τώρα ο/η μαθητής/τρια μετά από επικοινωνία με τη σχολική μονάδα η οποία θα σας ενημερώσει για τις απαραίτητες διαδικασίες.
Σε περίπτωση εγγραφής στην Α΄ τάξη ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ. μαθητών/τριών που τώρα φοιτούν στην Γ΄ τάξη Ειδικού Γυμνασίου ή Δ΄ τάξη Γυμνασίου Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου, ισχύουν τα ανωτέρω. Επίσης, για περισσότερες διευκρινίσεις παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με τη σχολική μονάδα όπου φοιτά τώρα ο/η μαθητής/τρια.
Για τις λεπτομέρειες της διαδικασίας και του χρόνου εγγραφής θα ενημερωθείτε με νεότερη εγκύκλιο.
Παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας προκειμένου να πραγματοποιηθούν απρόσκοπτα οι εγγραφές των μαθητών/τριών για το σχολικό έτος 2018-19.
Από τη Γενική Διεύθυνση Σπουδών
Π.Ε. και Δ.Ε.
Έλαβα γνώση
(υπογραφή γονέα/κηδεμόνα ή μαθητή/τριας εφόσον είναι ενήλικος/η)
…………………………………………………………………………..
(Ονοματεπώνυμο γονέα/κηδεμόνα ή μαθητή/τριας εφόσον είναι ενήλικος/η)

Τρίτη, 17 Απριλίου 2018

Ανακοίνωση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου Γ/σίου Ξάνθης για τη συμπαράσταση στο μικρό Βασίλη

 
Συγκινητική η στήριξη των παιδιών μας, των οικογενειών τους καθώς και του συλλόγου
διδασκόντων του σχολείου μας για τον μικρό Βασίλη, ο οποίος δοκιμάζεται στις μέρες μας
από σοβαρή ασθένεια σε χώρα του εξωτερικού.
Συγκεντρώθηκαν 1.208,40 Ευρώ τα οποία και κατατέθηκαν σε τραπεζικό λογαριασμό της
οικογένειας.
Για άλλη μια φορά το σχολείο μας απέδειξε εμπράκτως ότι ο εθελοντισμός και η προσφορά
βοήθειας προς το συνάνθρωπο αποτελούν θεμελιώδεις αξίες στη ζωή μας.
Αξίζει να σημειωθεί ότι κάποια από τα τμήματα του σχολείου μας, προσέφεραν χωρίς δεύτερη
σκέψη, όλο το αποθεματικό του ταμείου τους στην ανωτέρω προσπάθεια.
Για το Δ.Σ. του συλλόγου γονέων,
Ο πρόεδρος και τα μέλη
Αποτέλεσμα εικόνας για  συμπαράσταση σε παιδί